Index

Sevastopol

De school

Cursussen

Prijzen

Accommodatie

Vertalen/Tolken

Teletolk

Alfabet

Over ons

Partner links

Nederlands English

 

Kozak Travel

 

 

 

 

Share |

Russisch (Cyrillisch) Alfabet

Het moderne Russische alfabet is een variant van het Cyrillische alfabet. Het werd geïntroduceerd in het KievRus Rijk op het tijdstip van zijn bekering naar het Christendom in 988 door Prins Vladimir in Chersonesus (Sevastopol). Bepaalde archeologische vondsten suggereren echter een iets vroegere introductie.

 

Het alfabet zoals hier getoond is de gedrukte vorm. De met de hand geschreven Russische letters zien er beduidend anders uit.

 

Hoofdletter Kleine letter Naam Voorbeeld
А а а [a] a in dat
Б б бэ [bɛ] b in bed
В в вэ [vɛ] v in vis
Г г гэ [gɛ] g in guerrilla
Д д дэ [dɛ] d in de
Е е е [jɛ] je in jennen
Ё ё ё [jo] jo in jol
Ж ж жэ [ʐɛ] g in genre of zh (stemhebbende retroflexie fricatief)
З з зэ [zɛ] z in zo
И и и [i] ie in zie
Й й и краткое [i 'kra.tkəjɪ] i in mooi
К к ка [ka] k in kat
Л л эль [ɛlʲ] l in lamp
М м эм [ɛm] m in map
Н н эн [ɛn] n in net
О о o [o] o in ook
П п пэ [pɛ] p in pet
Р р эр [ɛr] r in rol (een rollende tongpunt-r)
С с эс [ɛs] s in sok
Т т тэ [tɛ] t in tip
У у у [u] oe in roet
Ф ф фэ [fɛ] f in fiets
Х х ха [xa] ch in lach
Ц ц це [ʦɛ] ts in rots
Ч ч че [ʨɛ] tsj in Tsjechië
Ш ш ша [ʂa] sj in sjaal (stemloze retroflexie fricatief)
Щ щ ща [ɕːa] sjtsj
Ъ ъ твёрдый знак ['tvʲо.rdəj  'znak] een teken dat aangeeft dat de voorafgaande medeklinker niet gepalataliseerd wordt
Ы ы ы [ɨ] i in kil
Ь ь мягкий знак ['mʲækʲɪj 'znak] een teken dat aangeeft dat de voorafgaande medeklinker gepalataliseerd wordt
Э э э абаротное ['ɛ ə.bʌ'ro.tnəjɪ] e in met
Ю ю ю [ju] joe in joelen
Я я я [ja] ja in jas

 

De namen van de letters

Tot ongeveer 1900 werden namen uit het Kerkslavisch gebruikt als geheugensteuntjes voor de letters. Zij worden hier gegeven in de spelling voor 1918 van het burgerlijke alfabet van na 1708.

 

Wanneer de letters in de traditionele volgorde gelezen worden is er een boodschap van de uitvinders van het alfabet te horen:

аз буки веди

"Ik ken letters"

глаголь добро есть

"Spreken is een goede daad" of "Het woord is eigendom"

живете зело, земля, и иже и како люди

"Leef, terwijl je geestdriftig werkt, mensen van de Aarde, op de manier die mensen zouden moeten gehoorzamen"

Живите, трудясь

"Werk hard tijdens je leven"

мыслете наш он покой

"Probeer het universum (het wereldrond) te begrijpen"

рцы слово твердо

"Draag de kennis stevig" ("woord" betekent hier "kennis")

ук ферт хер

"De kennis wordt bevrucht door de Schepper, kennis is het geschenk van God"

цы червь ша ер ять юс

"Probeer harder het Licht van de Schepper te begrijpen"

 

 

De niet gevocaliseerde letters

 

2. Het harde teken ъ wordt gebruikt om voorvoegsels van een daarop volgende geioteerde klinker. Zijn oorspronkelijke betekenis, die uiterlijk rond 1400 verdwenen was, was die van een erg korte sjwa-achtige middenklank, [ŭ] maar waarschijnlijk uitgesproken als [ə]  of [ɯ].

 

3. Het zachte teken ь geeft aan dat de voorafgaande medeklinker gepalataliseerd wordt. Dit is belangrijk omdat palatalisatie fonetisch is in het Russisch. Zo betekent "брат" broer en "брать" nemen.

 

De oorspronkelijke uitspraak van het zachte teken, verloren rond 1400 op zijn laatst, was die van een gereduceerde gedekte klinker [ĭ] die echter waarschijnlijk uitgesproken werd als [ɪ] of [jɪ].

 

 

 Toetsenbordindeling

 

De Russische toetsenbordindeling voor Microsoft-Windowscomputers:

 

 

 

 

Voorwaarden cursus | Voorwaarden vertalingen | Link exchange | index | Sevastopol | de school | cursussen | prijzen | accommodatie | vertalen/tolken | alfabet | over ons | partnerlinks